Organisatie

Directeur/
Hoofdprogrammeur

Nafiss Nia

Zakelijk adviseurs

Anne-Floor van Tilburg
Dorine Manson
Leonard de Weerd
Nicolien Luttels

Raad van Toezicht 

Hans Heesen (voorzitter)
Farah Sigari
Romke Rouw
Kari-Anne Fygi
Nadjezda Schokker
Wilhlem-Roy Potijk

Redactie

Farshad Aria
Marthe van Bronkhorst
Roos van den Eerenbeemt
Charlotte de Raad

Productie

Janniek Sinnige
Peter Furtula (stage)

Administratie

Khashayar Aria Kheirabadi

Marketing & Publiciteit 

Parin Heidari
Soukaina Lazaar (stage)

Grafisch vormgever

Parin Heidari
Farshad Aria

 Website Beheer

Yasin Sakarya

Het belongingsbeleid:

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Governance Code Cultuur (GCC)

Granate past de Governance code cultuur toe. Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van toezicht en het bestuur overleggen elke 3 maanden. Het concept-jaarverslag wordt vooraf besproken met de Raad van Toezicht.

De Raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur vast. Bestuur en Raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De Raad van toezicht waarborgt de deskundigheid in het bestuur. In 2016 zijn alle leden van de Raad van toezicht voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Code Culturele Diversiteit

Granate is divers in haar kern (Raad van toezicht, bestuur/directeur, samenstelling team, vrijwilligers en stagiaires). De doelgroep waar Granate zich voor inzet is divers en de doelgroep waaruit het publiek voor de activiteiten van Granate vandaan komt is ook zeer divers.