Organisatie

Directeur / Bestuur /
Hoofdprogrammeur

Raad van Toezicht 

Leonard de Weerd (voorzitter)
Farah Sigari
Romke Rouw
Vera Barfi
Kari-Anne Fygi

Redactie / Programmering

Film & Muziek: Farshad Aria
Literatuur & Dans: Marthe van Bronkhorst

Productie

Noëmi Vilches
Darifa Bergen
Dapheny Oosterwolde

Bureaumedewerker

Claartje van Haaren

Administratie

Tamara Zerieuh

Publiciteit & Social Media

Hans Kim
Shefeilla Oosterwolde (Stage)

Grafisch vormgever

Parin Heidari

 Webdesigner/-developer

Luna Bos

Het belongingsbeleid:

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Governance Code Cultuur (GCC)

Granate past de Governance code cultuur toe. Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van toezicht en het bestuur overleggen elke 3 maanden. Het concept-jaarverslag wordt vooraf besproken met de Raad van Toezicht.

De Raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur vast. Bestuur en Raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De Raad van toezicht waarborgt de deskundigheid in het bestuur. In 2016 zijn alle leden van de Raad van toezicht voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Code Culturele Diversiteit

Granate is divers in haar kern (Raad van toezicht, bestuur/directeur, samenstelling team, vrijwilligers en stagiaires). De doelgroep waar Granate zich voor inzet is divers en de doelgroep waaruit het publiek voor de activiteiten van Granate vandaan komt is ook zeer divers.